Hulp nodig?

Hieronder staan een aantal gebieden waarvoor je bij ons hulp kunt krijgen echter angst, dwang en depressie staan niet los van elkaar. Zo kan angst voor (mogelijke) gebeurtenissen, leiden tot dwangmatig controleren of, als u grip verliest, zelfs tot een depressie.

Dwang

Dwanghandelingen (compulsies) zijn activiteiten die mensen herhaaldelijk uitvoeren (rituelen) om de angst of schuldgevoelens te verminderen die veroorzaakt worden door hun dwanggedachten (obsessies).

Dwanghandelingen kunnen zich ook in je hoofd afspelen, zoals bepaalde zinnen herhalen, bepaalde woorden vermijden of tellen. Een bekende vorm van dwang is de smetvrees, waarbij je heel vaak en langdurig bijvoorbeeld je handen, kleding of spullen in huis wast. Hierachter zit vaak de angst om vuil te worden of besmet te raken, met ziekte of dood tot gevolg. Een andere veel voorkomende dwang is controledwang. Hierbij checkt iemand heel vaak of bijvoorbeeld het gas wel uit is, de deur op slot zit, of dat je je sleutels wel echt bij je hebt. Achter alle verschillende soorten dwang zit vaak de angst, dat als je het niet doet (de dwanghandeling) dat het dan jouw verantwoordelijkheid is, jouw schuld is en dat je het had kunnen voorkomen. Deze gedachten is zo overspoelend en heftige dat mensen letterlijk gevangen zitten in een eigen patronen.

Bij lichte klachten kan je nog redelijk functioneren en kan je gewoon je studie of werk blijven doen. Bij zeer ernstige dwangklachten ben je totaal overgeleverd aan angst en dwangrituelen en is meestal ook je sociale omgeving erbij betrokken.

Trauma

Mensen kunnen getraumatiseerd raken wanneer ze plotseling en onverwacht, ingrijpende gebeurtenissen meemaken zoals het overlijden van een naaste, (seksueel) misbruik, een ongeluk, of getuige zijn van deze zaken. Mensen ervaren dat ze overspoeld worden door gevoelens van machteloosheid en hulpeloosheid of dat ze juist zicht helemaal afgesneden voelen van emoties (zoals een robot).

Je zou kunnen zeggen dat het normale verdedigingsmechanisme om gebeurtenissen te verwerken door middel van geest, ziel en lichaam (tijdelijk) te kort schiet. Je spreekt van een posttraumatische stress stoornis wanneer je last hebt van terugkerende opdringende, onaangename herinneringen aan de gebeurtenis. Nare dromen en nachtmerries over de gebeurtenis. Dat je handelt of voelt alsof je weer de gebeurtenis meemaakt en/of wanneer je buiten proportie heftig reageert op triggers die je aan de gebeurtenis doen denken.

Angst

Angst is een natuurlijke reactie op dreigend gevaar. Dat kan een gevaar van buitenaf zijn, bijvoorbeeld een auto die met hoge snelheid op je afkomt als je een straat aan het oversteken bent, maar ook een gevaar vanuit jezelf. Faalangst en sociale fobie zijn daar een goed voorbeeld van. Bij een sociale fobie voel je je onzeker over jezelf en ben je bang dat mensen je misschien niet aardig zullen vinden. Je bent bang voor mogelijke kritiek, voor pesten en uitlachen. Hierdoor kun je je erg opgelaten voelen tijdens sociale contacten of gebeurtenissen, zoals feestjes, vergaderingen en soms telefoneren of boodschappen doen. Angst wordt een probleem wanneer je angstig wordt voor zaken die het niet waard zijn of in situaties waarin het niet nodig is. Vaak weten mensen dan niet wat hen overkomt en interpreteren lichamelijke reacties op angst (bv zweten, trillen, verhoogde hartslag) alsof er iets vreselijks gaat gebeuren (paniekaanvallen). Sommigen denken bijvoorbeeld dat ze een hartaanval krijgen, anderen dat ze flauw zullen vallen, weer anderen zijn bang om gekke dingen te gaan doen of gek te zijn geworden. Als de angst in dit soort situaties aanhoudt dan kan het zo zijn dat je situaties of mensen gaat vermijden om angst te voorkomen. Dan gaat de angst je leven beheersen, waardoor je niet meer vrij bent.

Depressie

Een depressie is een toestand waarin je voor een langere periode erg somber bent en/of nergens meer interesse of plezier in hebt. Mensen die aan een depressie lijden kunnen intense gevoelens van droefheid, woede, hopeloosheid, vermoeidheid en schuld ervaren. Daarbij treden klachten op als, slaapstoornissen, verminderde eetlust, concentratieproblemen, besluiteloosheid, traagheid, gedachten over de dood of zelfdoding. Een depressie kan door verschillende factoren veroorzaakt worden. Depressies worden vaak in gang gezet door omstandigheden in het leven, zoals een baanverlies, het overlijden van een naaste, een echtscheiding of psychologische problemen zoals misbruik of een gering zelfrespect. Een depressie kan ook veroorzaakt worden door lichamelijke factoren.

Relatieproblemen

Jullie krijgen ruzie over simpele zaken waarvan je later vaak denkt: hoe konden we daar nu ruzie over hebben? Ze komen echter voort uit het negatieve interactiepatroon dat is ontstaan. Hierdoor ontstaan er spanningen en jullie gaan elkaar steeds meer verwijten. Of jullie trekken je volledig terug, omdat het gevoel overheerst dat het niet meer goed gaat komen. Dit gedrag is dan ook een symptoom van het onderliggende probleem: jullie zijn emotioneel niet meer (goed) met elkaar verbonden.
Naast negatieve communicatiepatronen kan bijvoorbeeld ontrouw of een gebrek aan intimiteit zorgen voor afstand tussen jullie. Maar ook verandering in jullie relatie of steeds terugkerende conflicteren kunnen zorgen voor problemen.

Porno- en Seksverslaving

Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn.

Dit is wellicht de belangrijkste zin om jou te bewegen om je aan te melden!
Wij vinden het moedig dat je de stap maakt om een einde te maken aan deze gedragsverslaving. Deze training is een relatief ‘kort’ onderwijs traject over een specifieke inhoud, namelijk porno. Hoe wordt je deze gedragsverslaving de baas?
De training wordt gegeven in 15 weken, met sessies van ca. 2 uur per avond. Je wordt getraind door minimaal één senior coach. (Deze coaches werken onder licentie.)

Je ontvangt een handboek met veel extra informatie en wat je leert breng je in praktijk.
Mocht er n.a.v. de cursus/training behoefte zijn om ook individuele coach gesprekken te voeren dan is daar gelegenheid voor. Er wordt gewerkt met de Total Balance methode waarbij uitgebreid wordt stil gestaan bij jouw verleden, heden en de toekomst. Dit op een creatieve manier. Waar kom ik vandaan, waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Waar zit mijn kracht en waar mijn valkuil(en)? En je leert (weer) te dromen.

We staan stil bij de volgende onderwerpen:
- Wie ben jij?
- Porno- en seksverslaving begrijpen.
- Van brein naar ‘porno-brein”.
- Welkom in de realiteit;
- Ervaringsdeskundigen aan het woord
- Schuld en schaamte
- De invloed van stigma/ identiteit
- Wat doet porno- en seksverslaving met jouw zelfbeeld
- Gevolgen voor je omgeving
- Workshop voor stellen
- Functie analyse
- Terugvalpreventie
- Persoonlijkheid problematiek
- Gezonde seksualiteit beleving
- Het vertellen van jou levensverhaal en evaluatie

Niet langer porno de baas?,
maar porno de baas!

Kosten?
De kosten worden niet vergoed door de basis verzekering.
De kosten zijn momenteel nog niet bekend en worden worden medio januari gecommuniceerd.
Indien u zich nu al aanmeldt of uw interesse kenbaar maakt, dan zullen wij deze extra informatie persoonlijk naar u toesturen.

Start?
Medio februari zal deze training van start gaan.

Voor meer informatie of aanmelding neem contact op via het contactformulier op onze website en omschrijf wat jouw vragen zijn, dan zullen wij deze zo goed mogelijk beantwoorden. Ook het aanmelden kan via het contactformulier.

Uitsluitingscriteria

Uitsluitingscriteria zijn:
Acute, ernstige psychische problematiek waarbij spoed, crisis of achterwacht noodzakelijk is | Problematisch middelenmisbruik (verslaving) | Ernstig en langdurig zelfdestructief gedrag | Verstoorde realiteitstoetsing | Psychose | Suïcidaliteit | Manie | DIS.

Mocht u vragen hebben waar u evt. wel terecht kunt met bovenstaande problematiek, dan kunt u eventueel contact via het contactformulier.  Wij kunnen u doorverwijzen naar collega's binnen ons christelijke netwerk zie daarvoor de website: www.eliagg.nl 

Ook willen wij u wijzen op de volgende website: www.ikzoekchristelijkehulp.nl. Door deze website kunt u aangesloten christelijke hulpverleners vinden in uw omgeving.