Werkwijze

Praktijk Ezra is een praktijk voor geestelijke gezondheidszorg op christelijke grondslag. In de gesprekken is, indien de cliënt dit wenst, ook ruimte voor geloofsvragen, gebed en is er de mogelijkheid tot samenwerking met pastorale team(s). 

Behandelvorm/werkwijze

1.Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Om vervelende en belemmerende gevoelens zoals angst, gespannenheid en somberheid te verminderen is het belangrijk om na te gaan waardoor deze zijn ontstaan. Veelal gaan er veel gedachten aan bepaalde emoties vooraf. Deze gedachten zijn meestal automatisch en vaak deels onbewust. Daarom is het van belang om na te gaan en om te ontdekken wat je in momenten van angst, somberheid of boosheid denkt of wat je tegen jezelf zegt, om vervolgens na te gaan of deze gedachten wel kloppen met de werkelijkheid. Door middels van CGT leer je niet helpende en niet reële gedachten op te sporen en om te buigen naar alternatieve en realistische gedachten. Dit doe je door je denken te veranderen met G-schema's en door je gedrag te veranderen door te oefenen in bepaalde situaties die je door middel van een stappenplan (hiërarchie) opstelt.

2. Schematherapie 

De manier waarop je over jezelf en de ander nadenkt ontstaan vaak door de dingen die je in je leven hebt meegemaakt, hierdoor ontstaat er een patroon waar je niet zo gemakkelijk meer van loskomt. Dit kan komen door bepaalde gezins- en/of schoolsituaties, dingen die je in de kerk geleerd of meegemaakt hebt, of iets wat er altijd tegen je gezegd is of ingrijpende gebeurtenissen in je leven. Kortom je hebt een redelijk vastomlijnd idee gekregen over jezelf, de ander, de wereld en God. Als deze ideeën op bijvoorbeeld angst gebaseerd zijn, dan zijn ze niet functioneel en houdt het je vast op een negatieve manier. Denk hierbij aan angst voor afwijzing, verlating, veroordeling.

Als je vast vanuit een emotie handelt, dan gebeurt het vaak dat je hierdoor situaties creëert, waarin je bevestigd wordt in dat gevoel. Als je in zo een patroon vastzit noem je dat een schema en valkuil of een gebondenheid. Je bent niet vrij om te handelen. Het is tegelijkertijd zoiets vertrouwds dat het ergens ook wel veilig voelt, daarin kun je merken hoe vast je er eigenlijk in zit.

In schematherapie willen we je leren wat je schema's/valkuilen zijn, dit doen we door het afnemen van de YSQ (Young schema questionnaire). Daarnaast willen we je leren welke situaties bepaalde schema's triggeren. Kennis van je valkuilen geeft vaak ook de mogelijkheid om andere keuzes te maken. Dit kunnen we oefenen door middel van rollen spellen, het uitschrijven van situaties of door oefenen in "het echte leven". Hierdoor leer je wat je behoefte is, wat je eigenlijk voelt en van daaruit een gezonde keuze te maken.

3. Imaginaire exposure

Na een traumatische gebeurtenis vermijden veel mensen gedachten, gevoelens, situaties en activiteiten die hen aan die gebeurtenis doet denken, omdat herinneringen aan het trauma angst oproepen. Hoewel vermijding van de herinnering ervoor zorgt dat je je op korter termijn rustiger voelt, wordt het probleem op lange termijn juist erger, omdat je niet leert dat je angstige verwachtingen niet uitkomen. Het advies dat veel mensen in je omgeving waarschijnlijk geven is: "denk er maar niet meer aan". Dat is wel goed bedoeld, maar helpt niet. Confrontatie met de dingen die je vermijdt is op korte termijn moeilijk, maar helpt wel veel beter om je angsten te overwinnen. Die confrontatie noemen we exposure. Zo werkt het ook met angstige herinneringen. Blootstelling aan herinneringen noemen we imaginaire exposure. Als je herinneringen niet vermijdt en juist ophaalt in de therapie, zul je op den duur met minder angst aan die gebeurtenissen kunnen terugdenken. Door jezelf (in een veilige omgeving) bloot te stellen aan de herinneringen aan je trauma, door het trauma in gedachten opnieuw te beleven, kun je controle krijgen over de herinneringen, waardoor flashbacks en nachtmerries minder vaak voorkomen.

4. Online consulten

Online consulten zijn bij uitzondering voor enkele afspraken binnen het volledig behandeltraject mogelijk. De behandelaren van praktijk Ezra geven de voorkeur aan face-to-face contact met de cliënten. De behandelingen kunnen worden ondersteund met E-health modules.

5. relatietherapie

Relatietherapie is een methode om de verbondenheid in jullie relatie weer terug te brengen. Met relatietherapie leer je steeds beter je eigen en elkaars gevoelens, behoeftes, emoties en angsten te begrijpen. Een belangrijk onderdeel van relatietherapie is het onderzoeken en doorbreken van de (negatieve) interactiepatronen die in jullie relatie zijn ontstaan. Jullie leren tijdens de therapie hier inzicht in te krijgen. Ook leren jullie om steun en begrip bij elkaar te vragen en vanuit hier een solide basis te creëren van waaruit jullie samen verder kunnen en weer met elkaar kunnen verbinden.