Trauma

Trauma

Mensen kunnen getraumatiseerd raken wanneer ze plotseling en onverwacht, ingrijpende gebeurtenissen meemaken zoals het overlijden van een naaste, (seksueel) misbruik, een ongeluk, of getuige zijn van deze zaken. Mensen ervaren dat ze overspoeld worden door gevoelens van machteloosheid en hulpeloosheid of dat ze juist zicht helemaal afgesneden voelen van emoties (zoals een robot). Je zou kunnen zeggen dat het normale verdedigingsmechanisme om gebeurtenissen te verwerken door middel van geest, ziel en lichaam (tijdelijk) te kort schiet. Je spreekt van een posttraumatische stress stoornis wanneer je last hebt van terugkerende opdringende, onaangename herinneringen aan de gebeurtenis. Nare dromen en nachtmerries over de gebeurtenis. Dat je handelt of voelt alsof je weer de gebeurtenis meemaakt en/of wanneer je buiten proportie heftig reageert op triggers die je aan de gebeurtenis doen denken.