Vergoeding

Voor behandeling bij praktijk Ezra binnen de BGGZ is met  de volgende verzekeraars een contract afgesloten: Zilverenkruis, Prolife, Interpolis, FBTO De Friesland en Avero Achmea. Delta Lloyd, DSW, De Amersfoortse, Ditzo, Stad Holland, A.S.R., , Caresq, Promovendum, Besured, National Academic, IpTiQ, Unive, SZVK, Zekur, Zorgzaam verzekerd, VGZ, Bewuzt, Menzis, Anderzorg, Aevitae, IZZ, IZA, UMC, ENO, ONVZ, PNO, Jaaah, OWM Zorg en Zekerheid, AZVZ. U krijgt bij deze verzekeraars de behandeling vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Als u het eigen risico van uw zorgverzekering nog niet heeft gebruikt, dan wordt uw eigen risico eerst ingezet.
Bij verzekeraars waar wij geen contract mee hebben afgesloten spreken we van niet-gecontracteerde zorg. Het is afhankelijk van uw polis, welk percentage van het behandeltarief u vergoed zult krijgen. Voor meer informatie over vergoeding en eigen risico kunt u terecht bij uw eigen zorgverzekeraar.

Tarieven Basis GGZ

De tarieven 2022 zijn van toepassing op alle lopende zorgtrajecten. Vanaf 2022 wordt er door alle verzekeraars in Nederland gewerkt met het Zorgprestatiemodel. (www.zorgprestatiemodel.nl) Voor houdt dit in dat alle activiteiten die de psycholoog uitvoert maandelijks in rekening worden gebracht bij uw verzekeraar. U ontvangt via uw eigen verzekeraar hiervan een overzicht en de eventuele kosten die volgens u eigen risico betaald moeten worden. Dit betaalt u aan uw verzekeraar. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

– consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
– consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
– intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
– reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;
– groepsconsulten: als u groepstherapie doet.
Een overzicht van de NZA-tarieven voor de verschillende prestaties vindt u hier Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg 2022

Niet verzekerde zorg

Voor relatietherapie bestaat geen vergoeding vanuit de basisverzekering. Daarom hanteren wij voor relatietherapie een uurtarief van 90 euro.

Annuleren

Bij verhindering kunt u kosteloos tot 24 uur tevoren afmelden. Dit kan door middel van het sturen van een e-mail naar info@praktijkezra.nl of telefonisch via 075-202 5170. Wanneer dit korter is dan 24 uur, ontvangt U een no-show factuur van € 50,-.